Mondhygiënist
Uw gebit is onze zorg!

Paletsingel 118
2718 NS Zoetermeer
T. 079 363 44 20

Mondhygiënist

Home > Diensten > Mondhygiënist

U kunt bij ons terecht voor een afspraak bij de mondhygiënist!

Parodontologische behandelingen:

Alvorens een tandvleesbehandeling zal er een opname worden gemaakt van alle tanden en kiezen middels een parodontiumstatus. Deze status geeft een duidelijk beeld weer van de gebitssituatie, de conditie van het tandvlees, de ernst van de ontsteking en de daarbij horende parodontologische behandeling. Deze behandeling bestaat uit een gebitsreiniging, waarbij tandsteen zowel boven- en onder het tandvlees wordt verwijderd, curettage van de worteloppervlakken en het geven van voorlichting en preventie op maat, om de situatie in de mond te stabiliseren en te reduceren. Deze behandeling onderscheid zich van de behandeling uitgevoerd door de preventie assistente, die hoofdzakelijk boven het tandvlees te werk gaat.

Uw tandarts controleert middels de PPS (Periodieke Parodontale Screening) score regelmatig de staat van uw tandvlees. Deze exploratieve tandvleesmeting wordt gedaan in alle zes de sextanten van uw gebit. Deze score is onder te verdelen in score 1, 2 of 3 en is onderdeel van de periodieke controle. Onder andere bij de score 3 zal u worden geïnformeerd over de staat van uw tandvlees en daarmee het houvast van uw wortels in de kaak. U heeft bij score 3 lokale of gegeneraliseerde parodontitis: een tandvleesontsteking met afbraak van kaakbot. De tandarts adviseert dan een afspraak voor een intakeconsult bij de Mondhygiënist, die u alles kan vertellen over de te verwachten kosten en de verdere behandelingsprocedure. Hiervoor krijgt u een begroting mee, zodat u kunt nagaan wat u via de tandartsverzekering vergoed krijgt. Bij het intakeconsult wordt er meestal meteen een parodontiumstatus gemaakt van uw hele gebit. Meestal is een overzichtsfoto voor goede diagnostiek en planning van belang 

Hoe gaat het in zijn werk?

Het protocol voor een uitgebreide parodontale behandeling bestaat uit:

 1. Intakeconsult met parodontiumstatus (T012)
  Eventueel een bacteriologisch onderzoek (T161)
   
 2. Initiële parodontale reiniging per tand of kies (T021/T022)
  Eventueel in combinatie met een antibioticumkuur ter ondersteuning
   
 3. Tussentijdse evaluatie van het tandvlees na een maand (T042/T043)
   
 4. Evaluatie van het tandvlees met een nieuwe parodontiumstatus, twee maanden later (T032). Hierbij hoort een prognose per behandeld element en een uitgebreid advies over o.a. het nazorgtraject
   
 5. Bij ernstige gevallen en op indicatie parodontale chirurgie of een flapoperatie tussen twee elementen

Bij alle fasen krijgt u steeds informatie en deskundig advies over hoe u het beste uw gebit kunt onderhouden. 


Volkeramische kronen Verschil Mondhygiënist Preventieassistente
,,

U kunt ons dagelijks op gezette tijden bellen voor een afspraak of voor vragen.