Intakeconsult

Consult

Het eerste consult* duurt dertig minuten, waarbij een algemeen onderzoek zal plaatsvinden. Hierbij staan de wensen van u als patiënt en de zorgvraag in de verwijsbrief van uw tandarts centraal.

In het eerste consult komen uw gezondheidstoestand, uw mondhygiëne, de conditie van uw tandvlees en de occlusie/articulatie (hoe u dicht bijt) aan bod. Kleine röntgenfoto’s en een overzichtsfoto (panoramafoto) geven meestal voldoende informatie om te zien wat er aan de hand is. Tot slot bespreken we met u of er meerdere opties mogelijk zijn, welke eventuele alternatieven er zijn en wat de risico’s van de implantaatbehandeling zijn. In de esthetische zone (frontregio) zullen altijd klinische foto’s met een digitale camera worden gemaakt om de beginsituatie vast te leggen.

Algemeen onderzoek

Het algemeen onderzoek is gericht op uw klachten, uw wensen en uw voorgeschiedenis. Ook hierbij staat de zorgvraag in uw verwijzing centraal.  In het intakeconsult komen de volgende algemene risicofactoren aan bod:

  • Uw gezondheidstoestand (medische anamnese)
  • Uw mondhygiëne
  • De parodontale conditie van het gebit (conditie van uw tandvlees)
  • De occlusie en articulatie (hoe u dichtbijt)

Deze risicofactoren zijn een zeer belangrijke eerste filter. Er is meteen duidelijkheid over de beginsituatie: bent u geschikt of ongeschikt voor implantologie? Of moet u juist worden voorbehandeld?

Diagnose, foto’s en informatie

Tijdens het intakeconsult wordt er voor de diagnostiek gebruik gemaakt van kleine röntgenfoto’s, de panoramafoto en eventueel een schedelfoto. Dit geeft meestal voldoende informatie tot het stellen van een algemene diagnose (wat is er aan de hand?) en de indicatiestelling (wat is er mogelijk?). Hierbij wordt er aan u algemene informatie en globale voorlichting gegeven over de mogelijkheden (denk aan de risicofactoren en behandelalternatieven). U krijgt foldermateriaal mee en we verwijzen u naar deze website www.implantologiezoetermeer.nl (Deze website is een informatieve website voor u als patiënt waarbij (in begrijpelijke taal) de implantologie breed wordt uitgelegd).

Start behandeling

Na verslaggeving aan uw verwijzend tandarts en uw schriftelijke toestemming kan de behandeling worden gestart.

Na het intakeconsult en eventueel het aanvullend onderzoek, sturen wij een verslagbrief met onze bevindingen naar uw eigen tandarts.

Zia Ladrak
Tandarts en implantoloog

Zijn implantaten voor u geschikt?

Maak een afspraak bij tandarts en implantoloog Z.V. Ladrak voor een intakeconsult implantologie. In het intakeconsult wordt alles in kaart gebracht en met u besproken: van de mogelijkheden en de bijbehorende kosten tot het gehele behandeltraject.

Contact

Voordat de tandarts implantaten adviseert, doet hij eerst uitgebreid onderzoek. Hiermee kan hij vaststellen of het mogelijk is om implantaten te plaatsen. Voor dit onderzoek zijn o.a. röntgenfoto’s nodig. In sommige gevallen is een aanvullend onderzoek nodig.

Intake

Voor een zorgvuldige planning alvorens een operatie is er soms veel meer informatie nodig dan alleen een driedimensionale röntgenfoto. Met CAD/CAM technologie maken we een virtuele planning van de implantaten en worden risico's verwaarloost.

CAD/CAM

Uw kaak moet geschikt gemaakt worden gemaakt voor een implantaat. Uw kaakbot slinkt door verlies van uw eigen tanden. Soms is een tissue-expander, kaakverbreding of liften van uw neusbijholte nodig.

Pre-implantologie

Alle implantaatoperaties worden zorgvuldig voorbereid en onder steriele omstandigheden uitgevoerd.U krijgt voorafgaand aan de operatie informatie toegestuurd over de operatie zelf, de nazorg en de recepten die u moet ophalen.

Operatie en nazorg