Pre-implantologie

Uw kaak moet geschikt gemaakt worden gemaakt voor een implantaat. Uw kaakbot slinkt door verlies van uw eigen tanden. Soms is een tissue-expander, kaakverbreding of liften van uw neusbijholte nodig.

Chirurgie van het tandvlees

  • Het verplaatsen van een stukje tandvlees van het verhemelte (de donorplek) naar een andere plek in de mond (de receptorplek).
  • Het opdikken van het tandvlees waar het dun is.

Tissue-expanders

Behandeling van zes tot acht weken, waarbij het zachte weefsel wordt opgerekt om ruimte te geven aan de benodigde botopbouw (voor een spanningsloze sluiting van de wond).

Kaakverbredingen met een eigen stuk botblok

Het botblok wordt met schroeven gefixeerd. Na vier maanden kan er worden geïmplanteerd.

Kaakverbredingen m.b.v. donor-botblokken

Het voordeel hierbij is dat er geen tweede donorplek noodzakelijk is. Een nadeel zijn de hoge materiaalkosten.

Het liften van het vliesje van uw neusbijholte (Laterale sinusbodemelevatie).

Een voorwaarde om het liften tegelijk uit te voeren met het plaatsen van de implantaten is dat het implantaat in eerste instantie goed moet vastzitten (primaire fixatie). Indien een implantaat geen houvast kan vinden, moet het liften van uw neusbijholte als een aparte operatie worden gezien. 

 

Studiemodellen en proefopstelling

Studiemodellen met een proefopstelling geven veel informatie om de gehele behandeling met implantaten en de fase erna goed te laten verlopen. Beide geven informatie over:

  • De benodigde en beschikbare ruimte in uw mond
  • Het aantal benodigde implantaten
  • De correcte positie van de implantaten
  • Vervaardigen van een boormal die wordt gebruikt voor de juiste positiebepaling

* Na het intakeconsult en eventueel het aanvullend onderzoek, sturen wij een verslagbrief met onze bevindingen naar uw eigen tandarts.

Zia Ladrak
Tandarts en implantoloog

Zijn implantaten voor u geschikt?

Maak een afspraak bij tandarts en implantoloog Z.V. Ladrak voor een intakeconsult implantologie. In het intakeconsult wordt alles in kaart gebracht en met u besproken: van de mogelijkheden en de bijbehorende kosten tot het gehele behandeltraject.

Contact

Voordat de tandarts implantaten adviseert, doet hij eerst uitgebreid onderzoek. Hiermee kan hij vaststellen of het mogelijk is om implantaten te plaatsen. Voor dit onderzoek zijn o.a. röntgenfoto’s nodig. In sommige gevallen is een aanvullend onderzoek nodig.

Intake

Voor een zorgvuldige planning alvorens een operatie is er soms veel meer informatie nodig dan alleen een driedimensionale röntgenfoto. Met CAD/CAM technologie maken we een virtuele planning van de implantaten en worden risico's verwaarloost.

CAD/CAM

Uw kaak moet geschikt gemaakt worden gemaakt voor een implantaat. Uw kaakbot slinkt door verlies van uw eigen tanden. Soms is een tissue-expander, kaakverbreding of liften van uw neusbijholte nodig.

Pre-implantologie

Alle implantaatoperaties worden zorgvuldig voorbereid en onder steriele omstandigheden uitgevoerd.U krijgt voorafgaand aan de operatie informatie toegestuurd over de operatie zelf, de nazorg en de recepten die u moet ophalen.

Operatie en nazorg