Implantaten

Wat is een implantaat?

Een implantaat is een kunstwortel in de vorm van een kleine schroef. De meeste implantaten zijn gemaakt van titanium, een sterk en lichaamsvriendelijk materiaal. In de periode nadat het implantaat in het kaakbot is geplaatst, zullen uw eigen botcellen tegen het oppervlak van het implantaat aangroeien. Afhankelijk van de plek in de mond en de uitgangssituatie waar wordt geïmplanteerd duurt het zes tot twaalf weken totdat er een stevige verankering is ontstaan. Na het vastgroeien van het implantaat is het mogelijk om de porseleinen kroon, brug of klikprothese te maken en te plaatsen. Het implantaat neemt als het ware de functie van de wortels over en de kroon, brug of klikprothese de functie van de tanden en kiezen.

Een natuurlijke tand tegenover een tandimplantaat met kroon

Het Straumann implantaatsysteem

Een stevige verankering van het implantaat in het kaakbot en daarmee een goede functie in de mond is tegenwoordig niet het enige vereiste.  Als patiënt wilt u dat een implantaat met bijvoorbeeld de kroon erop er ook nog goed moet uitzien. De evolutie van chirurgische technieken en de verschillende biomaterialen hebben er toe geleid dat implantaat-gedragen constructies steeds betrouwbaarder zijn geworden. De mogelijkheden op het gebied van esthetiek zijn de laatste jaren ook uitgebreid.

Nieuwe ontwikkelingen en technieken

Wij werken al geruime tijd met het implantaatsysteem van Straumann. Dit systeem staat garant voor betrouwbaarheid en kwaliteit. Het is ontwikkeld op basis van grondig wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met verschillende ziekenhuizen, onderzoeksinstituten en universiteiten. Onze leverancier is de Nederlandse vestiging van Straumann in IJsselstein. Voor u als patiënt is veel voorlichtingsmateriaal zoals folders verkrijgbaar. Kijk voor meer informatie op de website www.straumann.nl.

Wanneer een implantaat?

Gebitstrauma of tandvleesziekte

Wanneer u een gebitstrauma oploopt zoals bij een val op het gezicht, waarbij u één of meerdere voortanden verliest. Ook kan een tandvleesziekte, zoals parodontitis veroorzaakt door o.a. bacteriën, waarbij er verlies van bot rondom een wortel optreedt een oorzaak zijn.Onbehandeld kan een tand of kies los gaan staan en zo verloren gaan. Indien u één of meerdere tanden en kiezen verliest door parodontitis, moet u eerst een tandvleesbehandeling ondergaan. Een tandvleesbehandeling kunt u laten uitvoeren bij een tandarts, parodontoloog of mondhygiënist. Na het succesvol afronden van de tandvleesbehandeling ontstaat er een stabiele (parodontale) situatie, waarbij het gebit verder kan worden behandeld.

 

Cariës

Ook kan vergevorderde cariës (gaatjes) een oorzaak zijn. Ernstig tandbederf in een of meerdere tanden en kiezen, waarbij deze niet meer zijn te redden met de conventionele tandheelkunde.

Ontbreken van tandkiemen

Ontbreken er bij u een of meerdere tandkiemen? Dit betekent dat u van Moeder Natuur nooit de betreffende tand of kies zult krijgen. De melktand of kies zal niet wisselen met een blijvende tand of kies. Deze melkkies verliest in de loop van de jaren zijn wortel, waarmee de functie in de mond verloren gaat. Het ontbreken van één of meerder tanden en/of kiezen is genetisch bepaald en wordt agenesie genoemd.

“ Tandheelkundige implantaten bieden u de mogelijkheid het gevoel van uw eigen gebit terug te krijgen. 

De verschillende mogelijkheden

Afhankelijk van uw gebitsituatie zijn er meerdere mogelijkheden om uw tanden en kiezen te laten vervangen door implantaten. 

Één fronttand door één implantaat met kroon

Één enkele kies door één kroon op een implantaat

Meerdere kiezen door een vaste brugconstructie op implantaten

Alle tanden en kiezen door op meerdere implantaten een vaste brugconstructie te maken

Implantaten om een gebitsprothese houvast te geven

Implantaten kunnen ook in een tandeloze kaak worden geplaatst om het houvast van uw gebitsprothese te verbeteren. Bij een conventionele gebitsprothese blijft een prothese meestal goed zitten door een zuigwerking op het tandvlees. Door verlies van tanden en kiezen slinkt het kaakbot in verloop van tijd, waardoor een prothese steeds meer zijn houvast verliest. Vooral de onderprothese gaat hierdoor steeds losser zitten, waardoor er verschillende problemen kunnen ontstaan. Denk aan verminderd houvast van de prothese tijdens het uitvoeren van zijn functie, pijn tijdens het eten, problemen met praten, of pijnlijke drukplekken op de kaak. Vaak is het gebruik van kleefpasta noodzakelijk om nog enig plezier te ervaren van de uitneembare prothese.

Het klikgebit

Twee of meerdere implantaten in de tandeloze kaak zorgen voor de benodigde houvast van uw gebitsprothese. Implantaten geplaatst in het kaakbot zorgen er ook voor dat uw kaak minder slinkt. Uw prothese blijft een uitneembare voorziening, zodat de reiniging nog steeds mogelijk is. Voor de verbinding met uw prothese worden er als tussenstructuur drukknoppen of een staafconstructie gemaakt. De keuze van het aantal implantaten en de soort tussenstructuur is geheel afhankelijk van de ernst van de geslonken kaak en de ontstane klachten.

Enkele voorbeelden vindt u hieronder.

Twee implantaten met twee drukknoppen

Twee implantaten met een staaf

Vier implantaten met een staaf