Verschil Mondhygiënist Preventieassistente

Vaak krijgen wij de vraag wat het verschil is tussen de preventie-assistent en de mondhygiënist. Daarom hebben wij in het kort beschreven wat de taken zijn van beide beroepsbeoefenaars.

Taken van de preventieassistent:

 • Afnemen initiële anamnese (vragenlijst medicijngebruik/gezondheid)
 • Uitvoeren van een plaquekleurtest
 • In kaart brengen van conditie tandvlees (PPS-score)
 • Verwijderen van tandsteen en tandplaque boven het tandvlees
 • Polijsten van tanden en kiezen
 • Bleken van tanden en kiezen
 • Gladmaken worteloppervlakken
 • Aanbrengen van fluoride
 • Voorlichting en instructie geven over gebitsverzorging

Daarnaast kan een preventieassistent na het volgen van aanvullende opleidingen ook nog andere handelingen uitvoeren zoals het sealen van tanden en kiezen.

Het belangrijkste verschil is dat een mondhygiënist een HBO-opgeleide paramedicus is, die voortdurend aan de kwaliteitseisen wordt getoetst. De titel mondhygiënist is dan ook een door de wet BIG beschermde titel. De taken die de mondhygiënist uitvoert zijn in eerste instantie gericht op de preventie – het voorkomen van tandvleesproblemen en gaatjes in het gebit (cariës). Daarbij is de mondhygiënist gespecialiseerd in de behandeling van tandvleesaandoeningen zoals gingivitis en parodontitis. Dit maakt deel uit van de curatieve behandelingen (= gericht op genezing). Deze combinatie van taken maakt de mondhygiënist tot specialist op het gebied van de algehele mondgezondheid.

Kortweg zou je kunnen zeggen dat het werk van de mondhygiënist begint waar het werk van de preventieassistent ophoudt.

Taken van de mondhygiënist:

 • Afnemen initiële anamnese (vragenlijst medicijngebruik/gezondheid)
 • Uitvoeren van een plaquekleurtest
 • In kaart brengen van conditie tandvlees (PPS-score)
 • Verwijderen van tandplaque, aanslag en tandsteen boven en onder het tandvlees
 • Aanbrengen van fluoride
 • Gladmaken van worteloppervlakken
 • Geven van advies en voorlichting over onder andere het ontstaan van cariës,

tandvleesaandoeningen (gingivitis en parodontitis) en voedingsgewoonten

 • Aanbrengen van sealant
 • Polijsten van vullingen
 • Reinigen van worteloppervlakken onder het tandvlees
 • Behandelen van kleine gaatjes (in opdracht van de tandarts)
 • Maken van röntgenfoto’s (in opdracht en onder toezicht van de tandarts)
 • Maken van gebitsafdrukken
 • Geven van een lokale verdoving

Mondhygiënisten kunnen werkzaam zijn in een algemene tandartspraktijk, paro-kliniek of werkzaam zijn als vrijgevestigde mondhygiënist met een eigen praktijk. Ook kunnen zij zich differentiëren op het gebied van parodontologie, implantologie of orthodontie. Verder is de mondhygiënist, net als de tandarts, verantwoordelijk voor de opname van alle relevante gegevens in het patiëntendossier. Mondhygiënisten die voldoen aan de kwaliteitseisen staan geregistreerd in het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten (KRM).